Alla riktlinjer

Alla riktlinjer, med prioritet och koppling till kontrollpunkter i WCAG.

Alla riktlinjer
Riktlinje Prioritet WCAG 1
1.1.1 Ge samma service till alla -
1.1.2 Gör verksamheten transparent -
1.1.3 Samverka med andra myndigheter för att effektivisera ärendehanteringen -
1.1.4 Ge information i de kanaler som medborgarna efterfrågar -
1.1.5 Använd webben som verktyg för att informera vid kriser -
1.1.6 Tillit vid användning av offentliga tjänster -
2.1.1 Definiera de förväntade effekterna med webbsatsningen -
2.1.2 Effektivisera myndighetens processer -
2.1.3 Utgå från målgruppernas behov -
2.1.4 Arbeta med prototyper och scenarier -
2.1.5 Testa och utvärdera kontinuerligt -
2.1.6 Samordna webbsatsningar -
2.1.7 Definiera säkerhetskrav -
3.1.1 Hjälp användarna att förstå var de är på webbplatsen 1 13.4, 13.5, 14.3
3.1.2 Hjälp användarna att hitta det de söker 1
3.1.3 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning 1 13.4, 13.5, 14.3
3.1.4 Kalla startsidan för ”startsida” 1
3.1.5 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen 1
3.1.6 Alla sidor ska ha länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för orienteringen 1 13.5
3.1.7 Ge webbplatsen en innehållsöversikt 2 13.3
3.1.8 Genomgångssidor bör guida användaren till innehållet 2
3.1.9 Gör länkar och klickbara ytor enkla att använda för alla 2
3.2.1 Viktiga egenskaper eller funktioner ska vara oberoende av användarnas förmåga att uppfatta en viss färg 2 2.1
3.2.2 Använd tillräckliga kontraster 1 2.2
3.2.3 Ge webbplatsen en god läsbarhet 1
3.3.1 Följ standarder 1 11.1, 11.2, 11.3
3.3.2 Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare 1 11.1, 11.2, 11.3
3.3.3 Skapa en design som fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek 1
3.3.4 Separera innehåll från design – använd externa stilmallar för att styra presentation och layout 1 3.3, 14.3
3.3.5 Webbplatsen ska kunna användas även om stilmallarna inte kan tolkas 1 6.1
3.3.6 Använd flexibla måttenheter 1 3.4
3.3.7 Gör inte webbplatsen beroende av javaskript 1 6.3, 6.4, 8.1, 9.3
3.3.8 Använd metadata på så många sidor som möjligt 2 13.2
3.3.9 Använd metadata för sökmotorinstruktioner 3
3.3.10 Använd inte ramar 1 6.5, 12.1, 12.2
3.3.11 Använd inte tabeller för layout 1 5.3, 5.4
3.3.12 Webbadresser (URL:er) ska vara bokmärkningsbara i webbläsaren 2
3.3.13 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för att hantera utskrift 1
3.3.14 Basera inte viktig funktionalitet på Flash eller andra format som kräver insticksprogram 1 6.2, 6.3, 6.5, 8.1
3.3.15 Låt bakåtknappen fungera 1 10.1
3.3.16 Användandet av webbplatsen ska vara oberoende av inmatningsenhet 2 6.4, 9.2, 9.3
3.3.17 Skapa snabbkommandon för viktiga funktioner 3 9.5
3.3.18 Ge webbplatsens innehåll en logisk tabbordning 2 9.4
3.3.19 Gruppera och skapa möjlighet att hoppa förbi delar på sidorna 3 12.3, 13.6
3.3.20 Använd inte rörelser i gränssnittet 1 7.3
3.3.21 Använd inte flimmer och blinkningar 1 7.1, 7.2
3.3.22 Testa kodkvaliteten 1 3.2
3.4.1 Använd rad- och kolumnrubriker och framhäv dem grafiskt 2 5.1, 5.5
3.4.2 Förkorta långa rad- och kolumnrubriker 2 5.6
3.4.3 Koppla ihop dataceller med rubrikceller 2 5.2, 5.6
3.4.4 Beskriv kortfattat tabellens innehåll med en tabellrubrik 2 5.5
3.4.5 Förtydliga innebörden av en tabell i text 2 5.5
3.5.1 Minimera antal fält och obligatoriska fält i formulär 1
3.5.2 Markera tydligt vilka fält som är obligatoriska 1
3.5.3 Gruppera formulärets fält 2 12.3
3.5.4 Använd de fält som är bäst lämpade för informationen som ska samlas in 2
3.5.5 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter 1 10.2, 12.4
3.5.6 Säkerställ att användaren kan fylla i informationen på sitt sätt -
3.5.7 Anpassa storleken på textfält till det förväntade innehållet 2
3.5.8 Ge textfält enhetliga namn så att användaren får ifyllnadsstöd 2
3.5.9 Förändra inte formulärelements utseende med stilmallarna 2
3.5.10 Användning av knappar i formulär 2 1.1
3.5.11 Skapa inte formulär som är beroende av javaskript - 6.3
3.6.1 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora arbete hon påbörjat 2
3.6.2 Visa alltid giltig information 1
3.6.3 Identifiera användaren innan personlig information lämnas ut eller tas emot 1
3.7.1 Ge begripliga felmeddelanden 1
3.7.2 Ge möjlighet att ångra sig 2
3.7.3 Skapa en speciell sida som visas när efterfrågade sidor inte hittas 3
3.8.1 Undvik automatisk vidareskickning och utloggning 1 7.4
3.8.2 Gör det möjligt för användaren att kontrollera automatisk omladdning av sidor 2 7.5
4.1.1 Berätta vilket uppdrag myndigheten har och hur det utförs 1
4.1.2 Redovisa myndighetens ansvarsområde vid en kris 1
4.1.3 Publicera myndighetens remissvar 3
4.1.4 Redovisa myndighetens deltagande i EU-arbetet 2
4.1.5 Ge en verksamhetsöversikt och kontaktinformation 1
4.2.1 Använd startsidan för att tydliggöra syftet med webbplatsen 1
4.2.2 Ge alla sidor en tydlig sidtitel 2
4.2.3 Skapa avdelningen "Om webbplatsen" med information om webbplatsens innehåll, funktion och juridik 1
4.2.4 Upplys hur juridisk information och kakor hanteras 1
4.2.5 Ange vem som är informationsansvarig 1
4.2.6 Ange på alla sidor vilken organisation som är utgivare till webbplatsen 1
4.2.7 Ange när informationen uppdaterades 1
4.2.8 Tydliggör om informationen är inaktuell 2
4.3.1 Ge en del information på lättläst 2
4.3.2 Ge en del information på teckenspråk 2
4.3.3 Ge en del information på vanliga invandrarspråk, engelska och de svenska minoritetsspråken 1
4.4.1 Webbplatsen bör ha en sökfunktion 1 13.7
4.4.2 Gör sökfunktionen åtkomlig från alla sidor 1
4.4.3 Ge användarna möjlighet att söka på de ord som de är vana vid 2
4.4.4 Ge tydliga sökresultatsidor 2
4.5.1 Gör det möjligt att prenumerera på information 2
4.5.2 Ge information om prenumerationsmöjligheter 2
4.5.3 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll 3
4.5.4 Uppmärksamma söktjänster på att webbplatsen finns 2
4.6.1 Gör det möjligt att ställa frågor och ha en dialog med myndigheten 1
4.6.2 Använd funktionsbrevlådor 1
4.6.3 Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till dem 2
4.6.4 Möjliggör sökning i register och databaser med publik information 2
4.6.5 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet 3
5.1.1 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner 1
5.2.1 Mät mot de uppsatta målen med webbsatsningen 1
5.2.2 Kontrollera regelbundet besöksstatistik och sökbeteende 2
5.2.3 Följ upp hur webbplatsen används 1
5.2.4 Ta tillvara synpunkter och önskemål om förändringar på webbplatsen 2
5.2.5 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet 1
5.2.6 Låt inte en webbadress sluta fungera 2
5.3.1 Sätt upp en policy för hur krisinformation ska hanteras 1
5.3.2 Se till att målgrupperna vet att webbplatsen erbjuder krisinformation 2
5.3.3 Skapa en förberedd sida eller webbplats för krisinformation 1
5.3.4 Skapa och öva en kriswebborganisation som är tidsmässigt och rumsligt oberoende 1
5.3.5 Utnyttja möjligheterna att utbyta krisinformation med andra myndigheter och media 1
5.3.6 Utvärdera kriswebben efter användning 2
5.4.1 Skriv enkelt och begripligt 1 14.1
5.4.2 Skriv det viktigaste först 1 13.8
5.4.3 Skriv tydliga och beskrivande rubriker 1
5.4.4 Dela upp längre texter i stycken 1 12.3
5.4.5 Dela upp uppräkningar i listor 2 12.3
5.4.6 Var konsekvent i hur saker benämns 1
5.4.7 Var lagom exakt 3
5.4.8 Skriv datum och tid enligt standard 2 14.3
5.4.9 Undvik förkortningar 3 4.2
5.5.1 Gör listor med de HTML-element som är till för att skapa listor 1 3.1, 3.6
5.5.2 Skapa rubriker med h-element 1 3.5
5.5.3 Gör det möjligt att ringa upp telefonnummer 2
5.5.4 Markera om sidan eller del av sidan är på ett annat språk 3 4.1, 4.3
5.5.5 Markera förkortningar med abbr och acronym 3 4.2
5.5.6 Stryk aldrig under text som inte är länkad 1
5.5.7 Det ska framgå om ett dokument är en del av ett större dokument 2 13.9
5.5.8 Markera citat i koden 3 3.7
5.5.9 Gör tusentalsavskiljning med fast mellanslag 3
5.6.1 Beskriv samtliga meningsbärande bilder och grafiska objekt med alt-text 1 1.1, 3.1
5.6.2 Tillhandahåll standardbaserade alternativ till format som kräver insticksprogram 1 1.1, 6.3
5.6.3 Tillhandahåll textalternativ till imagemappar 1 1.2, 1.5, 9.1
5.6.4 Använd inte bokstavsbilder 3 1.2, 1.5, 9.2, 13.10
5.7.1 Skriv tydliga länkar 1 13.1
5.7.2 Använd title för att ge mer information 2 10.1
5.7.3 Tala om när en länk öppnas i nytt fönster 1 10.1
5.7.4 Publicera i första hand dokument i HTML eller XHTML 1
5.7.5 Ge dokument tydliga filnamn 1
5.7.6 Skilj länkar med minst ett tecken 2 10.5
5.7.7 Skapa kortadresser för sidor som ska spridas 2 13.1
5.7.8 Undvik långa och krångliga webbadresser (URL:er) 2
6.1.1 Anpassa navigationen för små skärmar 2 11.3
6.1.2 Skapa god överblick för små skärmar 2 11.3
6.1.3 Presentera enbart innehåll som användaren efterfrågar 2
6.1.4 Förenkla inmatning av text 2
7.1.1 Grundkonstruktion -
7.1.2 Formulär och tabeller -
7.1.3 Bildhantering och länkar -
7.1.4 Textformatering -
7.1.5 Stöd för redaktionen -