5.5.9 Gör tusentalsavskiljning med fast mellanslag

Prioritet: 3

Tusenavskiljning med fast mellanslag ska göras för att undvika olämpliga radbrytningar. Vid redigering av text görs fast mellanslag på olika sätt med olika program.

Några exempel:

  • I Microsoft Word för PC tryck SHIFT + CTRL + mellanslag.
  • I flera program för Mac OS används ALT + mellanslag.

För att ange fast mellanslag i koden använd  

Exempel

”10 000 invånare” skrivs i koden:

10 000 invånare

Mätbarhet

Denna punkt kräver manuell kontroll av förekomster av tusental.

Senast uppdaterad 2008-12-10