Riktlinjer för webbutveckling

Vägledningen 24-timmarswebben togs fram av Verva, Verket för förvaltningsutveckling, och ger praktiskt stöd att använda webben som en kanal för service. Vägledningen innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor. En webbplats som följer riktlinjerna når fler medborgare och företag och blir enklare och mer effektiv att använda.

Detta är en kopia av den version Verva publicerade 2006 och är alltså inte den officiella versionen. Uppdateringar är dock tydligt markerade i riktlinjerna. Till riktlinjerna hör även en samling bilagor, checklistor och kravmallar och ett flertal exempel.

Innehåll

  1. Effektivare och bättre service
  2. Utvecklingsprocessen
  3. Standarder för webbplatser
  4. Webbplatsens innehåll och tjänster
  5. Att hålla webbplatsen levande
  6. Webbinnehåll för mobila enheter
  7. Publiceringsverktyg
  8. Hjälpmedel för användning av webbplatser

Senast uppdaterad 2008-12-22