5.7.8 Undvik långa och krångliga webbadresser (URL:er)

Prioritet: 2

Webbadresser används ofta i kommunikation, till exempel utskrivna i e-brev eller tryckt media. De bör därför:

  • Inte innehålla understreck, ”_”, eftersom dessa är svåra att se när adressen publiceras understruken, och många inte vet var de finns på tangentbordet. Däremot fungerar bindestreck, ”-”, bra. Detta förbättrar också placeringen i sökmotorer.
  • Inte innehålla mellanslag. Mellanslag kan ersättas med bindestreck. Om användaren väljer att kopiera en sådan webbadress för att skicka den i till exempel ett e-brev finns det risk för att länken bryts och därmed blir svår att använda för mottagaren.
  • Inte innehålla svenska tecken. á, à, å och ä ersätts med a, ö med o och é med e.
  • Undvika att blanda stora och små bokstäver. Dessa kan tolkas olika av webbservern.
  • Inte vara längre än 70 tecken, eftersom en del e-postprogram då bryter av dem.
  • Inte innehålla termer som behövs för teknikens eller publiceringssystemets skull, till exempel ”.jsp”, ”.aspx”, ”.html” eller identifieringsnycklar som är svåra att läsa för människor.
  • Inledas med ”www.”, eftersom detta i praktiken blivit en igenkänningssignal för webbadresser. Då behöver inte ”http://” skrivas ut i trycksaker etc. Webbadressen måste dock fungera och leda till samma plats även om användaren inte skriver in ”www.”.

Utforma webbadressen så att den överensstämmer med sidans titel, se 4.2.2 Ge alla sidor en tydlig sidtitel. Detta underlättar för användarna, och det ökar dessutom chanserna att sidan får en bra placering i Google och andra söktjänster.

Uppdatering

Låt sidor fungera med och utan "www"

Användare som skriver in en adress i webbläsaren kanske inte anger "www" före domännamnet. Därför bör du säkerställa att din webbplats omdirigerar användaren till den form ni bestämt att använda på webbplatsen. Detta förutsätter:

  1. Att DNS-inställningarna för webbplatsen har uppgifter för båda formerna av domännamnet, dvs både "www.example.org" och "example.org". DNS-inställningar brukar hanteras av den som har hand om domäntjänster i din organisation.
  2. Att webbservern är konfigurerad för att omdirigera användarna till den adressform ni valt som "den riktiga".

Exempel

Ni har bestämt att formen "www.example.org" är den korrekta. Om användaren skriver "example.org" i webbläsaren för att komma till startsidan bör användaren omdirigeras till "www.example.org". Om användaren skriver in länken till en undersida "#topofpage" bör användaren omdirigeras till "#topofpage".

Observera att användaren bör omdirigeras istället för att direkt visa sidan. Annars kan sökmotorer uppfatta det som att det finns två olika versioner av samma sida eftersom de har olika adress. Detta kan påverka sökmotorpositionering på ett negativt sätt. Läs mer om omdirigering med HTTP-protokollet i artikeln URL redirection.

Slut på uppdatering

Sidor som man ofta har anledning att hänvisa till, kan ges en extra, kortare adress, se 5.7.7 Skapa kortadresser för sidor som ska spridas.

Exempel

Exempel på bra webbadress till sidan om Juridisk information under avdelningen "Om webbplatsen":
www.myndigheten.se/om-webbplatsen/juridisk-information/

Senast uppdaterad 2009-04-16