5.5.4 Markera om sidan eller del av sidan är på ett annat språk

Prioritet: 3

WCAG 1: 4.1, 4.3

Visuellt brukar det inte vara svårt för användare att avgöra om en webbsida eller en del av en sida är skriven på ett språk de behärskar. Men där innehållet ska tolkas på annat sätt krävs det att innehållet är uppmärkt med vilket språk det är skrivet på. Uppmärkning av språk behövs för att:

  • Uppläsande hjälpmedel ska kunna skifta språk.
  • Sökmotorer enklare ska kunna hitta information på ett visst språk.

Till exempel om en webbplats på svenska innehåller sidor på engelska, ska det i koden anges att dessa sidor är på engelska. Annars kommer ett uppläsande hjälpmedel att läsa upp den engelska texten med ett svenskt uttal.

Publiceringsverktyget bör ge stöd för att enkelt märka upp språkskiften för såväl hela sidor som delar av sidor, se punkt 7 Hantering av språk i 7.1.1 Grundkonstruktion.

Hitta rätt språkkod för olika språk

Lista över språkkoder, lang-koder.

Manuell uppmärkning av språkskiften

Om publiceringsverktyget inte ger dig som redaktör stöd att märka upp språkskiften kan du göra det manuellt genom att redigera koden.

Märka upp en del av en sida

XHTML 1.0

<span xml:lang="en" lang="en"> text in English </span>

HTML 4.0

<span lang="en"> text in English </span>

För ett citat på ett annat språk, till exempel ett engelskt citat i en svensk text kan blockquote användas:

<blockquote xml:lang="en"> text in English </blockquote>

Märka upp en hel sida

XHTML 1.0

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

HTML 4.0

<html lang="en">

De två exemplen med XHTML 1.0 är skrivna utifrån att sidorna levereras som text/html. Om sidor skrivna med XHTML 1.0 levereras som application/xhtml+xml behöver inte lang="en" anges. Se även 3.3.2 Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare.

Mätbarhet

Språkskiften på en webbsida eller webbplats går att testa genom att lyssna på texten med ett uppläsningsprogram. Uppläsningsprogrammet behöver då ha stöd för de språk som används.

Senast uppdaterad 2008-12-21