Testresultat Regional samverkan 2009-01-24

För mer information se sammanfattningen av denna testomgång. Vill du upprepa mätningen på din egen webbplats? Läs mer om vad som testas i varje mätpunkt.

Webbplats Fel Test 1, Validering HTML Test 2, Validering CSS Test 3, Rubrikstruktur Test 4, Alt-texter Test 5, Fältetiketter Test 6, Tabellayout Test 7, Ramar Test 8, Stilmall för utskrift Test 9, Validering RSS Test 10, Tabellrubriker Test 11, Fungerar utan WWW Test 12, Språkinformation angiven Test 13, Korrekt felsida
Göteborgsregionens kommunalförbund
2
Ok Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Ok Ok
Region Gävleborg
2
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Ok
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
3
1 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Ok Ok
Kommunförbundet Skåne
3
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Fel
Kommunförbundet Norrbotten
4
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Fel
Regionförbundet Örebro län
6
Ok 3 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Ok
Regionförbundet Östsam
6
Ok 1 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Fel Fel
Örebrolan.se
6
Ok 3 Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Fel Ok Ok
Skaraborgs Kommunalförbund
7
2 1 Ok Ok Fel Ok Ok Ok - Ok Ok Fel Fel
Fyrbodals kommunlaförbund
9
3 1 Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Ok Fel
Regionförbundet i Kalmar län
9
2 1 Ok Ok Fel Fel Ok Ok Ok Fel Fel Ok Fel
Kommunförbundet Västerbotten
10
6 Ok Fel Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
North Sweden
12
Ok 1 Fel Ok Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Region Halland
18
10 3 Fel Ok Fel Ok Ok Ok - Fel Ok Ok Fel
East Sweden
22
17 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Ok Fel Fel
Västra Götaland.se
24
18 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Regionförbundet Jönköpings län
31
21 Ok Fel Fel Fel Ok Ok Ok 1 Fel Ok Fel Fel
Regionförbundet Västerbottens län (Region Västerbotten)
32
Ok 10 Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
VästKom
43
25 1 Fel Fel Ok Ok Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Webb Kronoberg
43
36 Ok Fel Ok Ok Ok Fel Fel - Ok Fel Fel Fel
Sydsam
55
25 11 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Jämtland.se
56
38 9 Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Ok Fel
Värmland.se
58
34 3 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Vattenmyndigheten Bottenhavet
60
23 30 Ok Fel Fel Ok Ok Ok - Fel Fel Ok Fel
Dalarna.se
69
63 * Ok Ok Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
ÿresunddirekt
69
2 56 Fel Ok Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Region Sörmland
70
38 5 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Region Värmland
83
64 2 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Region Dalarna
84
44 Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Västerbotten Direkt
90
56 Ok Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Blekinge.se
93
49 5 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Kommunförbundet Västernorrrland
125
110 11 Ok Ok Ok Ok Ok Fel - Ok Ok Fel Fel
Mälardalsrådet
139
84 14 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
153
61 32 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Norrbotten Direkt
154
115 9 Fel Fel Fel Fel Ok Ok - Fel Ok Fel Fel
Region Blekinge
172
89 8 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Regionförbundet Uppsala län
216
135 22 Ok Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Västmanlands Kommuner och och Landsting
231
213 1 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
West Sweden
277
253 5 Ok Fel Fel Fel Ok Ok - Fel Ok Ok Fel
Sjuhärads kommunalförbund
319
35 148 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Kommunförbundet Jämtlands län
336
239 20 Fel Fel Fel Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel
Östgötakultur
356
337 Ok Fel Fel Fel Ok Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Region Siljan
417
194 15 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Ok Fel Fel
Regionförbundet södra Småland
499
234 84 Fel Fel Ok Fel Ok Fel - Fel Fel Fel Fel