2009-05-05

Glad äldre man som använder en datorI artikeln "7 tips for designing for older users" sammanfattar Marianne Markowski innehållet i två studier där man undersökt hur seniorer använder webbplatser. För dig som designar en webbplats där du förväntar dig att användargrupperna inkluderar seniora användare (vilket borde vara de flesta webbprojekt i offentlig sektor) kan dessa vara ett underlag att utgå från. Tipsen i artikeln är:

1. Tydliggör vad man kan klicka på

Använd understrykning för att identifiera länkar (men undvik understrykning för andra ändamål). Gör knappar tydliga och enkla att klicka på. För klickbara ytor bör muspekaren ändras till en hand då man hovrar över ytan och ytan dekoreras med en ram eller liknande.

Relevanta riktlinjer: 3.1.9 Gör länkar och klickbara ytor enkla att använda för alla.

2. Använd radioknappar istället för valboxar

Om du har ett begränsat antal poster att välja mellan bör du använda radioknappar istället för en valbox (drop-downlista). Radioknappar ger en bättre överblick över möjliga val.

Relevanta riktlinjer: 3.5.4 Använd de fält som är bäst lämpade för informationen som ska samlas in.

3. Undvik att öppna nya fönster och att skicka runt användaren

Om möjligt bör förklaringar till t.ex. ett inmatningsformulär göras tillgängliga direkt i formuläret istället för att öppna nya fönster.

4. Sträva efter en så grund informationsstruktur som möjligt

Säkerställ att du vet vad användarna har för mål med att besöka din webbplats och gör det möjligt att uppfylla målen på ett så enkelt sätt som möjligt. Var konsekvent i användnngen av länktexter och sidnamn. Gör det möjligt att nå merparten av webbplatsens innehåll med 2 till 5 klick.

5. Tillhandahåll en länk till webbkartan på varje sida

En innehållsöversikt (webbkarta, sitemap) ger en bra överblick för användaren om hur informationen på webbplatsen är organiserad. Webbkunniga seniora användare känner till webbkartans funktion och använder den för att få en överblick över innehållet. De använder även webbkartan då de gått vilse på en webbplats eller då de inte hittar den information de letar efter.

Relevant material:

6. Använd ett så enkelt språk som möjligt

Undvik teknisk jargong i så stor utsträckning som möjligt men döp inte om begrepp för t.ex. funktioner som "taggning". Beskriv istället vad begreppet innebär. Försök begränsa informationsmängden på varje sida. Relevant material:

7. Gör webbplatsen trovärdig

Seniora webbanvändare är mer försiktiga än andra och kan bli förvillade när något oväntat händer (som t.ex. när ett nytt fönster öppnas). Beskriv webbplatsens syfte och förklara hur personuppgifter hanteras innan användaren matar in dem. Tillhandahåll korta förklaringstexter till länkar så att användaren vet vad som sker när de klickar på dem.

Tydliggör att användaren befinner sig på en säker del av webbplatsen med både ord och bilder om du har funktionalitet som kräver en säker förbindelse. Beskriv även säkerhetsåtgärder i text.

Relevant material: 4.2.3 Skapa avdelningen "Om webbplatsen" med information om webbplatsens innehåll, funktion och juridik.

Kommentera