Testresultat Riksdag 2009-01-24

För mer information se sammanfattningen av denna testomgång. Vill du upprepa mätningen på din egen webbplats? Läs mer om vad som testas i varje mätpunkt.

Webbplats Fel Test 1, Validering HTML Test 2, Validering CSS Test 3, Rubrikstruktur Test 4, Alt-texter Test 5, Fältetiketter Test 6, Tabellayout Test 7, Ramar Test 8, Stilmall för utskrift Test 9, Validering RSS Test 10, Tabellrubriker Test 11, Fungerar utan WWW Test 12, Språkinformation angiven Test 13, Korrekt felsida
Riksrevisionen
4
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 1 Ok Fel Ok Fel
Riksdagens ombudsmän, JO
9
5 Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok - Ok Fel Ok Fel
Sveriges riksbank
98
58 31 Ok Ok Fel Ok Ok Fel 4 Ok Fel Ok Fel
Sveriges riksdag
110
88 10 Fel Fel Fel Ok Ok Ok 7 Ok Ok Ok Fel