4.5.1 Gör det möjligt att prenumerera på information

Prioritet: 2

Genom att erbjudas prenumeration på information från myndigheten kan webbplatsens målgrupper hålla sig underrättade om vad som händer inom myndighetens område.

Prenumerationer kan delas in i två kategorier:

 1. Prenumeration för att bli uppmärksammad om uppdateringar av innehållet på en webbplats.
 2. Prenumeration på ett nyhetsbrev eller liknande som inte behöver ha en direkt anknytning till webbplatsen.

Varje prenumeration bör riktas mot identifierade behov hos webbplatsens målgrupper. Kartlägg därför vilken information från myndigheten som era målgrupper är intresserade av att prenumerera på.

Exempel på innehåll som kan göras tillgängligt i prenumerationer:

 • nyheter
 • pressmeddelanden
 • nya publikationer och rapporter
 • kalendarium
 • upphandlingar
 • platsannonser
 • krisinformation
 • rättsinformation
 • uppdateringar av innehållet på webbplatsen.

Utsätt inte prenumeranter för brus. Varje post som publiceras i en prenumeration ska var relevant för målgruppen. Användaren bör kunna ange ett eller flera avgränsade ämnesområden för sin prenumeration. Med ett specialiserat innehåll är det viktigt att leva upp till användarnas förväntningar och inte leverera ett för generellt innehåll. I en prenumeration på till exempel upphandlingsnyheter förväntar man sig inte att få platsannonser bara för att det för tillfället inte pågår några upphandlingar. Välj en ambitionsnivå som ligger i linje med resurser och framtida innehåll.

Utöver att ämnet ska vara relevant, är det ibland viktigt att nå ut vid en viss tidpunkt. Publicering en eftermiddag före helgdag och förmiddag efter helgdag är tidpunkter då det generellt sett kan vara svårare att nå ut.

I prenumerationer skummar många användare enbart rubriker och de första meningarna. Därför är det extra viktigt att innehållet har bra rubriker, och är skrivet med det viktigaste först. Försök att fånga läsarens uppmärksamhet och få läsaren att känna att informationen är rättvisande. Se även avsnitt 5.4 Skriva för webben.

Ett prenumerationsmeddelande ska innehålla uppgifter om:

 • Avsändare. Namnet på organisationen samt webbadress och kontaktuppgifter. Observera att användaren kan tänkas svara på e-postmeddelandet och att det därför bör vara en giltig avsändaradress.
 • Eventuell fördjupning. Ge länkar till relevanta och uppdaterade sidor på er eller andras webbplatser.

Prenumeration via e-post

Om prenumerationen är ett nyhetsbrev bör brevet utformas så att det kan läsas av olika typer av e-postklienter. Om utskicket görs i ett HTML-baserat format ska det finnas möjlighet att få brevet i textformat. Om meddelandet skapas i HTML-format, inled med en länk till en webbsida där samma innehåll kan läsas.

Undvik att bifoga Word- eller pdf-filer. Innehållet i meddelandet bör begränsas så att filen inte blir för tung för mottagaren att hantera.

Hämta inte in mer information om prenumeranten än nödvändigt. Ofta räcker det med e-postadressen. Ange hur kontaktinformationen kommer att hanteras: endast för att hantera prenumerationen, eller även andra situationer där den kan komma att användas. Se 4.2.4 Upplys hur juridisk information och kakor hanteras.

Prenumeration via RSS

Ett annat sätt att ge möjlighet till prenumeration är RSS, en teknik för att hämta nyhetsrubriker och sammanfattningar från en webbplats. Den innebär att innehåll från webbplatsen återpubliceras i en RSS-kanal. Då kan privatpersoner och organisationer som vill bevaka ett område eller flera webbplatser på enkelt sätt få uppdateringar utan att besöka de olika webbplatserna. När webbplatsens redaktion publicerar material skickas det automatiskt ut till RSS-kanalens prenumeranter. Informationen behöver alltså bara publiceras på ett ställe.

RSS underlättar även för en del användare med mobila enheter. RSS blir då ett effektivt sätt att ta del av nyheter från webbplatsen utan att behöva ladda hela sidan.

Teknisk lösning för RSS

Många publiceringsverktyg har funktionalitet för att presentera innehållet på webbsidor i RSS-format. I artikeln ”RSS - A Primer for Publishers & Content Providers” listas andra sätt att skapa en RSS-kanal.

När du skapar en RSS-kanal:

 • Använd i första hand RSS version 1.0 för att skapa RSS-kanaler. Denna version är bakåtkompatibel med äldre versioner och är enkel att utöka med mer utförlig uppmärkning. Andra format som fungerar i de flesta RSS-läsare är RSS 2.0 och Atom.
 • Ange informationen enligt teckenkodstandarden UTF-8. Denna teckenkodstandard ger möjligheter att uttrycka information med andra tecken än västerländska.
 • Kontrollera att kanalens kod validerar med hjälp av RSS-validatorn.
 • Ge kanalen ett namn enligt principen: <organisation> <namn på kanalen> <eventuellt ämnesområde>.
  Exempel: Verva – 24-timmarswebben – Diskussionsforum

Flera RSS-kanaler utifrån samma information är också möjligt, till exempel för mottagare som har intresse av olika delar av en myndighets verksamhet. RSS kan även användas för att återpublicera innehåll på andra webbplatser, se 4.5.3 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll.

Om URL:en till en RSS-kanal byts ut, gör en omdirigering i koden på samma sätt som för sidor som flyttas, se 5.2.6 Låt inte en webbadress sluta fungera. Då slipper prenumeranterna ändra sin prenumeration för hand.

En del RSS-läsare kan uppdatera URL:en till RSS-kanalen automatiskt om följande kod används då kanalen bytt adress.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<redirect><newLocation>http://www.myndigheten.se/rssadress<newLocation>
</redirect>

Uppdatering

Använd Atom-standarden för RSS-kanaler

Sedan vägledningen skrevs har IETF-standarden Atom Syndication Format (RFC 4287) antagits. Merparten av RSS-läsare har redan stöd för Atom-formatet och det finns flera verktyg som gör det enkelt att publicera kanaler i Atom. Atom går dessutom att utöka med egna element för mer avancerade ändamål. För mer information om hur du skapar kanaler i Atom se:

För att testa din feed/kanal kan du använda W3C:s testverktyg.

Slut på uppdatering

Gör RSS-kanalen känd

Uppmärksamma webbplatsens besökare om det finns RSS-kanaler, genom att sidor som har tillhörande RSS-kanaler:

 • Använder link-elementet i koden. Då visar moderna webbläsare att det finns en RSS-kanal kopplad till sidan.
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="organization - namn på kanalen" href="URL till sidans RSS-kanal" />
  En sida kan ha flera RSS-kanaler. I detta fall anger du ett link-element för varje kanal.
 • Ger träff vid sökning på ”rss” med webbplatsens sökfunktion.

Du kan även förtydliga för användaren att sidan innehåller en länk till en RSS-kanal genom att använda RSS-ikonen (se nedan). Ikonen bör då vara länkad till RSS-kanalen. I anslutning till ikonen, länka till en beskrivning av hur man startar en prenumeration.

En ikon som visar att sidan innehåller en RSS-kanal

Tillverkarna av de vanligaste webbläsarna har enats om att använda ikonen för att markera att en sida har en RSS-kanal.

Skapa en sida med en förteckning över webbplatsens RSS-kanaler med klickbara URL:er till varje kanal. Beskriv kortfattat innehållet i varje kanal och hur man kommer igång med att prenumerera på myndighetens RSS-kanaler. Ge sidan kortadressen www.domän.se/rss. Placera sidan under avdelningen "Prenumerera", se 4.5.2 Ge information om prenumerationsmöjligheter.

Exempel på RSS

Ett par myndigheter och kommuner som använder RSS:

Gör det enkelt att skapa och avluta prenumerationer

Det ska vara så enkelt som möjligt att skapa och avsluta en prenumeration. Möjlighet att avsluta en prenumeration av ett nyhetsbrev via e-post, kan ges genom en länk i e-postmeddelandet.

Mätbarhet

Testa att starta respektive avsluta en prenumeration

Senast uppdaterad 2009-01-09