4.3.3 Ge en del information på vanliga invandrarspråk, engelska och de svenska minoritetsspråken

Prioritet: 1

Klar och begriplig svenska är det som bäst bidrar till att webbplatsens innehåll når ut till så många som möjligt. Om personer med annat modersmål än svenska är en del av webbplatsens målgrupper kan delar av webbplatsen översättas. Välj ut vilken information som behöver översättas utifrån myndighetens uppdrag samt vilka ärenden målgrupperna antas ha på webbplatsen. Se även 5.4.1 Skriv enkelt och begripligt.

Valet av vilka språk som behöver finnas på webbplatsen

 • Ett sätt att välja språk är att utgå från ett kvantitativt mått på utlandsfödda invånare, till exempel att översätta materialet till de språk som talas av de fyra största invandrargrupperna. Om man väljer att översätta till ett stort antal språk kan det vara bra att sätta en kvantitativ nedre gräns, till exempel att språket måste talas av minst 50 000 utlandsfödda invånare.
 • Urvalet av vad som ska produceras bör ske i samråd med de målgrupper man riktar sig till. Annars är risken stor att resurser satsas på fel saker. Om man tar fram information på flera språk är det viktigt att den hålls uppdaterad på alla språken.
 • Översätt inte bara texten utan anpassa även innehållet. Användare från andra språkområden kan ha andra behov än svenskspråkiga användare. Man kan inte utgå från att de har samma grundkunskap om det svenska samhället och dess institutioner, man kan behöva förklara sådant som i det svenska materialet är självklarheter.

Några tips

 • Se om andra närliggande verksamheter har översatt relevant material som kan återanvändas eller länkas till.
 • När du länkar till sidor på andra språk, skriv länktexter på det språk som du länkar till. Skriv ”English” och ”Français” istället för ”engelska” och ”franska”.
 • Använd inte enbart flaggor som språkindikation. Flaggor symboliserar ett land och inte ett språk. Det finns många länder där samma språk används och det finns många länder där mer en ett språk förekommer. Flaggor kan därför vara missvisande och uppfattas fel beroende på vilket land/språk besökaren identifierar sig med.
 • Om du länkar till en samlingssida där det finns möjlighet att välja flera språk, använd en ikon på en jordglob och komplettera med länktexten "Other languages".

  Förutsatt att webbplatsens övriga språk är svenska blir koden så här:

  <a href=”/languages” lang=”en” class=”languages”>Other Languages</a>>
  Stilklassen “languages” anger en bakgrundsbild med jordgloben.

Senast uppdaterad 2008-12-10