3.5.8 Ge textfält enhetliga namn så att användaren får ifyllnadsstöd

Prioritet: 2

Moderna webbläsare kan lagra vad användaren har skrivit i textfält. Om ett textfält har samma namn som ett tidigare ifyllt fält kan webbläsaren ge förslag utifrån vad som tidigare skrivits. Då går det snabbare för användaren att fylla i samma formulär vid upprepade tillfällen eller uppgifter som förekommer i många formulär, till exempel e-postadress. Om alla myndigheter använder samma namn på likadana fält kan vi spara mycket tid för våra användare.

Ge textfält för kontaktuppgifter name-element enligt följande lista:

 • name
 • firstname
 • lastname
 • title
 • organisation
 • street
 • postcode
 • city
 • email
 • phone
 • mobile

Undantag från listan kan göras när:

 • Formuläret frågar efter information om flera personer.
 • Fältnamnen måste ha namn som kan hanteras av bakomliggande system som bearbetar den insamlade informationen. Detta kan vara aktuellt under en övergångsperiod när formuläret används för att skicka data till ett existerande system.

Senast uppdaterad 2008-12-10