3.4.1 Använd rad- och kolumnrubriker och framhäv dem grafiskt

Prioritet: 2

WCAG 1: 5.1, 5.5

Den enklaste åtgärden för att göra en datatabell mer tillgänglig är att använda th-elementet för att ange vilka celler som är rad- och kolumnrubriker.

Alla typer av datatabeller vinner på att formges så att det blir enklare att tolka deras innehåll. Rad- och kolumnrubriker ska framhävas grafiskt så att användaren kan skilja dem från de datauppgifter som presenteras i tabellen.

Om tabellen innehåller många kolumner och rader, underlättas läsningen genom att du tydliggör kolumngränser och rader, till exempel genom att skifta bakgrundsfärg för udda och jämna rader. Sådana tabeller blir också bättre i utskrift om man använder thead, tbody och tfoot.

Exempel

Senast uppdaterad 2008-12-21