3.3.8 Använd metadata på så många sidor som möjligt

Prioritet: 2

WCAG 1: 13.2

Metadata hjälper sökmotorer och andra användare att utnyttja informationen på din webbplats på bästa sätt. Detta gäller både din egen sökmotor och externa sökmotorer. Ofta kan det vara värdefullt att ange nyckelord eller annan information som inte visas i sidan, men som kan användas av en sökmotor för att dirigera användaren till rätt sida på din webbplats.

Metadata anges i head-elementet på sidan och bör anges på så många sidor som möjligt, men minst på webbplatsens startsida.

A) Metadata enligt Dublin Core (DC)

Dublin Core är ett försök till att skapa en vokabulär för att ange metadata på ett mer strukturerat sätt än vad tidigare teknik möjliggjort, vilket gör det enklare att katalogisera information från olika webbplatser. DC erbjuder ett stort antal möjligheter att ange information

Exempel på metadata enligt Dublin Core

Nedan ges ett exempel på hur metadata kan användas för att beskriva innehållet på webbplatsen.

<link rel= "schema.DC" href="#topofpage" />

<meta name="DC.Publisher" content="Statskontoret” />

<meta name="DC.Description" content="Statskontoret är ett stabsorgan till regeringen med uppgift att stödja regeringen i arbetet med att utvärdera, ompröva, styra och effektivisera statlig och statligt finansierad verksamhet” />

Kodexempel på metadata enligt Dublin Core som inte bör underskridas. Använd detta som utgångspunkt när du använder metadata på din webbplats.

Exempel på användning av Dublin Core

Fördjupning

B) Metadata enligt W3C

Trots att Dublin Core funnits ett tag som etablerad standard för metadata är det fortfarande många sökmotorer som ignorerar informationen som anges på detta sätt. Ange därför metadata även enligt W3C:s standard för att säkra att din information blir tillgänglig i de vanligaste sökmotorerna.

Om ett publiceringsverktyg används bör det finnas möjlighet att automatiskt generera innehåll till många av metadataelementen.

För samtliga metadataelement kan du ange alternativ på olika språk där detta är befogat genom att använda attributet ”lang”:

<meta name="description" content="Text på svenska" /> <meta name="description" lang="en" content="Text in a foreign language" />

Följande metadataegenskaper bör anges:

Description

Denna post bör innehålla en kortfattad beskrivning av webbsidans innehåll. Många sökmotorer presenterar denna text i anslutning till träffar i sökresultatet, men ignorerar texten om den är för lång. Denna post bör finnas på samtliga webbsidor.

<meta name="description" content="Statskontoret är ett stabsorgan till regeringen med uppgift att stödja regeringen i arbetet med att utvärdera, ompröva, styra och effektivisera statlig och statligt finansierad verksamhet." />

Keywords

Keywords-posten bör innehålla alternativa termer och begrepp som gör det lätt att hitta den även om användaren inte matat in precis det sökbegrepp som myndigheten själv använder. Till exempel kan förteckningen för en sida som beskriver barnomsorg innehålla nyckelord som ”dagis”, ”lekis” och ”dagmamma”.

Termer som avgränsar sidan geografiskt bör också ingå om många andra webbplatser troligen beskriver liknande begrepp. På detta sätt hittar användaren fortare fram till rätt information. Till exempel vilket län eller kommun som informationen på sidan avser.

På sidor om områden som kan vara svåra att stava till bör nyckelord med alternativa stavningar läggas in. En sida om Sachsska barnsjukhuset kan ha nyckelorden Sacska, Saxka, Sackska och Sachska. Att ta reda på vilka felstavningar som användaren kan misstänkas göra kan vara svårt. En bra källa kan vara sökloggar från din webbplats.

Expires

Denna post anger giltighetstid för de sidor som har en begränsad livslängd. Detta hjälper sökmotorer att rensa sitt index så att användarna slipper få träffar på sidor som inte längre finns på din webbplats.

Giltighetstiden anges i följande format:

<meta name="expires" content="Sun, 01 Nov 2004 23:00:00 GMT" />

Observera att datumformatet anges enligt RFC 1123 vilket innebär att tiden ska anges enligt

Senast uppdaterad 2008-12-21