3.3.4 Separera innehåll från design – använd externa stilmallar för att styra presentation och layout

Prioritet: 1

WCAG 1: 3.3, 14.3

Cascading Style Sheets (CSS:er) eller stilmallar är en teknik som ger möjlighet att sätta upp regler för webbplatsens utseende. Det gäller både hur textelement ska se ut och var på sidan objekt ska placeras.

Stilmallar ska i största möjliga utsträckning definieras i externa stilmallsdokument. Användning av style-attributet för att definiera stilmallar direkt i HTML-koden bör undvikas eftersom det innebär att semantisk och presenta-tionell uppmärkning blandas.

Stilmallar ska användas för att styra hur texter, rubriker och länkar ska se ut i den visuella presentationen. Där finns en koppling mellan visuell och strukturell presentation. Om vi tar rubriker som exempel så definieras dokumentets struktur med hjälp av korrekta rubrikelement (h1, h2, osv.) och rubrikernas utseende anges genom att definiera de olika elementens utseende i stilmallar. H-elementet skapar den strukturella och hierarkiska rubrikindelningen medan stilmallarna talar om hur olika rubriker ska se ut. Båda delarna är lika viktiga. Ibland behövs rubriker som i strukturell mening är h1:or men som behöver ha olika utseenden rent visuellt. Det går att lösa med flera klasser för h-elementen i stilmallarna.

Exempel på webbplatser med stilmallsbaserad layout

Mätbarhet

Användandet av stilmallar kan generellt valideras med W3C:s valideringsverktyg. För att utvärdera hur väl stilmallarna används för presentation och layout krävs manuell genomgång av stilmallskoden i kombination med valideringen.

Senast uppdaterad 2008-12-21