3.3.2 Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare

Prioritet: 1

WCAG 1: 11.1, 11.2, 11.3

Utvecklingen av webbläsare går mot bättre överensstämmelse med de standarder som finns. Därför säkerställer du att koden fungerar i kommande versioner av webbläsare om du väljer att följa webbstandarder. Du underlättar även för dem som använder webbplatsen med andra verktyg.

Grundprincipen är att ingen ska utestängas från den information som presenteras. För att uppnå detta krävs att form (layout, färger, typsnitt) separeras från innehåll (informativ text, bilder och ljud) och att korrekt semantisk uppmärkning används. Då kan mottagaren själv omforma innehållet till det format som är lämpligast.

Att välja viktigare än vilken

Notera att det oftast är mindre viktigt vilken standard du väljer. Det viktiga är att man väljer en standard att följa. Då får du möjligheter att kontrollera levererade mallar.

Ofta påverkas valet av standard av möjligheterna i det publiceringsverktyg man använder. Därför är det viktigt att utvärdera vilka möjligheter som finns att följa olika standarder vid val av publiceringsverktyg.

Det finns dock några saker att ta ställning till vid val av uppmärkningsstandard. Ofta står valet mellan att använda XHTML 1.0 eller HTML 4.01.

XHTML 1.0

XHTML har andra regler för hur uppmärkningskoden ska anges och är enklare att tolka maskinellt (som XML). Detta kan vara relevant om du har information på din webbplats som du själv eller andra kan tänkas vilja dra nytta av i egna system.

Om du väljer att använda XHTML bör du känna till följande:

  • Förutsättningarna för användbarhet och tillgänglighet påverkas inte av att du väljer XHTML.
  • MIME-typ behöver anges för att webbläsaren ska kunna presentera en webbsidas innehåll korrekt. Om du använder korrekt MIME-typ för XHTML kommer sidorna inte att kunna visas i befintliga versioner av Internet Explorer. Därför tillåter standarden att man använder den MIME-typ som gäller för HTML, alternativt att man läser av om webbläsaren klarar application/xhtml+xml och därefter skickar ut rätt MIME-typ.
  • Om du skickar XHTML med MIME-typen text/html skall du följa riktlinjerna i appendix C i XHTML 1.0-specifikationen.
  • Om du använder korrekt MIME-typ blir konsekvenserna av felaktig uppmärkningskod i redaktionellt material större. Sidor med fel i uppmärkningskoden kommer inte att visas i webbläsaren. Istället visas ett felmeddelande.

HTML 4.01

HTML 4.01 ger precis samma möjligheter som XHTML att utveckla användbara och tillgängliga webbsidor. Merparten av alla webbläsare kan tolka HTML 4.01 på det sätt som standarden avser.

Strict eller transitional?

XHTML och HTML 4.01 finns vardera i två undervarianter; ”strict” och ”transitional”:

  • ”Strict” innebär att man inte får använda några av de element som tidigare gjorde det möjligt att blanda innehåll och presentationsinformation. Om du i ditt projekt beställer HTML-mallar från en extern leverantör bör du i kravställningen begära att mallarna skall validera mot undertypen ”Strict”. Då säkerställer du att mallarna är inte blandar innehåll med presentationsinformation.

”Transitional” tillåter vissa element för presentation. Detta gör det svårare att testa om din webbplats blandar innehåll med presentation. Det behöver dock inte påverka tillgängligheten om inga presentationella element används.

Bakåtkompatibilitet

Det finns ingen skyldighet att stödja webbläsare som kraftigt avviker från standarden. Detta gäller främst äldre webbläsare. Dessa kan fortfarande visa innehållet, men layout och formatering kanske inte uppträder som avsett. Det är sällan kostnadseffektivt att göra anpassningar för dessa webbläsare eller tillhandahålla specialversioner av innehållet för specifika webbläsare.

Mätbarhet

För att kontrollera om en sida följer vald standard kan du använda W3C:s valideringsverktyg för uppmärkningskod. Verktyget kan utgå från länkar till sidor eller uppladdad HTML-kod för sidor som ännu inte är publikt tillgängliga. W3C har även ett motsvarande verktyg för att kontrollera stilmallar.

Testning av webbplatsens utveckling bör i första hand göras i en av de webbläsare med bäst stöd för standarder varefter anpassningar för andra webbläsare görs. Ibland får man göra avkall på form och layout till förmån för att webbplatsens information och tjänster ska vara tillgängliga för alla användare.

De webbläsare som idag oftast förekommer i webbläsarstatistiken är i första hand senaste versionerna av Internet Explorer och Firefox. Dessutom förekommer versioner av Netscape, Mozilla, Opera och Safari.

Nya webbläsare tillkommer kontinuerligt vilket gör det än viktigare att utveckla enligt en standard. Det finns fortfarande skillnader i hur väl webbläsarna stöder och tolkar de olika standarderna, därför ska webbplatsen generellt sett testas i så många webbläsare som möjligt.

Fördjupning

Senast uppdaterad 2008-12-21