3.3.13 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för att hantera utskrift

Prioritet: 1

Webbplatsen bör inte tillhandahålla speciella utskriftsversioner av sidor utan istället ha en stilmall för utskrifter. Detta låter användaren förhandsgranska utskriften via webbläsarens inbyggda funktion (se Arkiv-menyn, Förhandsgranska) och kontrollera hur tabeller, text och andra sidelement ska sidbrytas. Undvik att använda särskilda ikoner för utskrift.

Teknisk lösning

Använd attributet ”media” på märkordet ”link” för att använda en stilmallsfil för att anpassa sidor för utskrift. Ange värdet ”print” för att peka ut en fil som webbläsaren ska använda vid utskrift. Ett exempel på hur detta kan göras presenteras nedan:

<link href="/riktlinjer/webb/3/3/13/print.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print" />

Utformning av utskrifter

Stilmallen för utskrift bör dölja designelement som inte är relevanta, till exempel menyer. Utskriften bör dock innehålla information om:

  • Avsändande organisation.
  • Var den utskrivna sidan befinner sig i webbplatsens struktur, exempelvis genom att skriva ut länkstigen. Då kan användaren enklare hitta tillbaka.
  • Hur aktuell informationen på sidan är. De flesta webbläsare skriver automatiskt ut utskriftsdatum och webbadress.
  • Om ett typsnitt anpassat för skärm används på webbplatsen bör detta ändras, till ett typsnitt anpassat för läsning i tryck, i stilmallen för utskrift. Exempel på typsnitt som är bra för utskrift är Century Schoolbook och Georgia.
  • Många användare kan bara skriva ut i svartvitt. Se till att diagram och annan information fortfarande är läsliga.
  • Om webbplatsen använder en fast sidbredd och den är angiven i pixlar kan sidlayouten för utskrift behöva ändras. Detta är inte ett problem om webbplatsen använder en flytande eller elastisk layout, se 3.3.3.
  • Användaren kan ha valt att bakgrundsbilder och färger ska skrivas ut. Se till att detta inte påverkar informationen på sidan.

Exempel

Bolagsverket.se använder en stilmall för utskrift och en flytande layout. Pröva att skriva ut en sida på Bolagsverkets webbplats.

Fördjupning

Artikel om stilmallar för utskrift.

Mätbarhet

Testa att sidorna får avsett utseende vid utskrift.

Senast uppdaterad 2009-01-06