3.3.11 Använd inte tabeller för layout

Prioritet: 1

WCAG 1: 5.3, 5.4

Tabeller ska inte användas för layout. Det finns i regel ingen anledning att använda tabeller för webbplatsens grundkonstruktion.

Enligt tanken bakom XHTML/HTML ska tabeller användas för att presentera strukturerade data i tabellform. Om man använder tabeller för formgivning skapas konflikter mellan användares hjälpmedel och webbplatsens konstruktion. Det finns en risk att informationen presenteras i fel ordning eller inte alls, beroende på hur komplexa tabellstrukturer som används. Även om tabellstrukturen fungerar så kommer vissa hjälpmedel att läsa upp information om tabellerna, vilket försvårar förståelsen av innehållet.

För äldre och redan felkonstruerade webbplatser kan det vara svårt att helt komma ifrån användningen av tabeller. Då kan ett bra första steg vara att förenkla tabellstrukturen och att undvika tabeller i tabeller. Om en webbplats byggs om helt från grunden till exempel vid byte av publiceringsverktyg ska samtliga layouttabeller tas bort. Att sluta använda tabeller för layout och att istället formge med hjälp av stilmallar (CSS:er) är att göra sin webbplats mer framtidssäker och mer flexibel. Tabeller är helt enkelt ett sämre sätt att bygga webbplatser på.

Istället för tabeller, använd stilmallar för att styra presentation och layout, se 3.3.4.

Uppdatering

Tips för att komma igång

Om du tidigare har arbetat med tabeller för att göra layout kan denna riktlinje kanske uppfattas som omständig. Det finns dock mycket hjälp att få från andra webbplatser. Flera av dessa har dessutom färdiga paket med typkonfigurationer för olika layouter som man kan utgå från. Några tips:

Det finns även layoutverktyg  som skapar en komplett uppsättning HTML och CSS på det sätt du anger:

slut på uppdatering

Mätbarhet

Om tabeller används för layout krävs analys av koden samt granskning för att säkerställa att webbplatsen fungerar. Var noga med att informationen presenteras logiskt även för användare som använder hjälpmedel. Granskningen kan göras med till exempel:

Senast uppdaterad 2009-01-05