3.3.10 Använd inte ramar

Prioritet: 1

WCAG 1: 6.5, 12.1, 12.2

Att använda ramar (frames) för utformning av webbplatsen är en dålig lösning eftersom ramar orsakar en rad användbarhets- och tillgänglighetsproblem. Ramar gör det:

  • Svårt eller omöjligt att spara bokmärken i många webbläsare.
  • Svårt eller omöjligt att skicka en länk till en sida via e-post
  • Svårare att skapa en webbplats som indexeras och hittas av sökmotorer på ett optimalt sätt.
  • Svårare att hantera besökare som kommer till webbplatsen via sökmotorer
  • Svårare att använda webbplatsen för användare med skärmläsare eller textwebbläsare.
  • Svårare för användaren att skriva ut webbplatsens innehåll

Istället för ramar, använd stilmallar för att styra presentation och layout, se 3.3.4.

Om ramar används

  • Beskriv syftet med varje ram. Varje frame-elements syfte bör beskrivas med hjälp av title-attributet. På en webbplats som använder en ram för att visa navigationen och en annan för att visa dokumentens innehåll bör ramarna få varsitt title-attribut med värdena ”Navigation” respektive ”Innehåll”.
  • Hantera länkar till enskilda ramar. Ramar ska implementeras så att hela webbplatsen visas för besökare som har följt en länk till ett dokument som är tänkt att visas i en enskild ram. En vanlig lösning är att använda javaskript, men en textlänk eller annan lösning ska finnas för besökare som inte har javaskript.
  • Tillhandahåll alternativ. Använd noframes-elementet i slutet på varje frameset för att tillhandahålla alternativ information för användare vars webbläsare inte hanterar ramar. Detta alternativa innehåll bör inkludera information som finns i övriga ramar för att göra det möjligt för användare vars webbläsare inte har stöd för ramar att ändå använda webbplatsen.

Mätbarhet

För att kontrollera om ramar används på en webbsida sök efter ordet frame-set i webbsidans kod. Om ordet förekommer som html-element så har sidan förmodligen en layout som använder ramar.

Senast uppdaterad 2008-12-21