3.3.1 Följ standarder

Prioritet: 1

WCAG 1: 11.1, 11.2, 11.3

Fatta inledningsvis ett beslut om vilka standarder som webbplatsen ska byggas efter. Därefter gäller det att tillämpa dessa standarder. För varje standard finns det bärande tankar varför den ser ut på ett visst sätt. Så långt det är möjligt bör den valda standarden respekteras och följas.

Följ standarder för:

Om det går att prenumerera på innehåll på webbplatsen via RSS-kanaler, se till att koden i RSS-kanalerna följer standard.

Se även:

Några tips

  • En intern analys kan krävas före beslutet om vilken standard som ska tillämpas. Bland annat gäller det att säkerställa att de publiceringsverktyg som ska användas har stöd för den föreslagna standarden. Detta gäller även andra typer av system, till exempel ärendehanteringssystem med webbaserade gränssnitt som ingår i lösningen.
  • Ta reda på hur du kan kontrollera att de valda standarderna efterföljs och på vilka verktyg som kan användas för verifiering och kvalitetskontroll.
  • Om äldre material ska återanvändas bör materialet analyseras så att det inte innehåller uppmärkningskod som inte stöds av standarden. Det återanvända materialet kan behöva gås igenom och tvättas från felaktig eller gammal uppmärkningskod.
  • Om flera system skall integreras i samma gränssnitt bör du kontrollera att de klarar av att samverka under en gemensam gränssnittsstandard.
  • Var uppmärksam på verktyg som automatiskt konverterar material till t ex HTML. Vid automatkonverteringar från till exempel ett ordbehandlingsprogram till HTML skapas det ofta felaktig uppmärkningskod.

Senast uppdaterad 2008-12-21